Thursday, February 25, 2010

Top 10 Serangga Macam Alien Di Planet Bumi1) Zygoptera2) Dasychira Pudibunda3) A Bumblebee of the Apidae family4) Tettigoniidae5) Praying Mantis6) Treehoppers from Membracidae family7) Another Praying Mantis8) Wasps9) Grasshoppers10) Another Praying Mantis 2
“Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu serukan selain daripada Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu daripada mereka, tiada mereka dapat merebutnya kembali daripada lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula yang disembah.”
(Al-Hajj: 73)

No comments:

Post a Comment

Followers